Chọn MENU

[INFOGRAPHIC] Video truyền thông nội bộ và vai trò gắn kết nhân sự

Video truyền thông nội bộ với đa dạng định dạng và nội dung có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu đào tạo và gắn kết nhân viên cho doanh nghiệp.

Video truyền thông nội bộ cung cấp thông tin và phương tiện kết nối các nhân viên trong công ty một cách chủ động hơn. Thay vì lối truyền thông nội bộ truyền thống mất thời gian, tiền bạc, video truyền thông nội bộ có thể giải quyết đồng thời nhiều vấn đề trong việc liên kết nhân viên.

>>> Tham khảo: 10 cách sử dụng video truyền thông nội bộ <<<

Phục vụ cho mục đích gắn kết các thành viên của một tổ chức, MODIAZ giới thiệu các định dạng video truyền thông nội bộ đơn giản, dễ thực hiện nhưng đem lại hiệu quả tối ưu.

Nếu doanh nghiệp của bạn đang gặp vấn đề trong việc kết nối nội bộ nhân sự, tham khảo dịch vụ sản xuất video truyền thông nội bộ của MODIAZ - Phòng Media Thuê Ngoài hoặc liên hệ với chúng tôi để được tư vấn!

Chia sẻ
Chát với Modiaz